Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
3-års jubileum av självständighetsomröstningen i södra Kurdistan, en historisk dag!
2020-09-21 09:00
fkks
info@fkks.se
Vissa datum i historian har en särplats och särskiljer sig särskilt bland världens nationer.

Som känt hölls för tre års sedan, 25 september 2017 en folkomröstning i södra Kurdistan. Under den dagen begav sig Kurdistans folk under fria former till valurnorna och avlade sina röster. Uppemot 93% av de röstande röstade för ett självständigt Kurdistan.

Folkomröstningen 25 september 2017 kommer framöver i kurdiska skolböcker ha en särskilt och viktig plats i Kurdistans historia. Delvist även för att folkomröstningen föregicks av hotfulla reaktioner från Turkiet, Iran och Irak, inte sällan särskilt riktade mot president Mesud Berzani. Obrydd mot dessa reaktioner och återkommande hot, genomdrev president Mesud Berzani och Kurdistans folk folkomröstningen. Kurdistans folk genomdrev det demokratiska folkomröstningen och uppvisade en stark enighet med uppemot 93% av dem röstande för alternativet, ja till självständigt Kurdistan.

I diasporan följdes folkomröstningen med stor spänning och en ny gnista om hopp bland kurder tändes. Vår roll i diasporan måste vara att fortsätta arbetet med samma gnista och inte låta den avta. De arbetksommitter och organisationer som startades i diasporan som arrangerade festivaler och event och uppvaktade regeringar och politiker runt och om i världen bör fortsätta med samma intensitet. Oavsett förtryckarstaters återkommande attacker och hot mot Kurdistan, bör vi envist fortsätta våra förberedelser, fortsätta vårt engagemang och strävan efter Kurdistans universella rättigheter om suveränitet och självständighet.

Tyvärr hindrades ett förverkligande av folkomröstningens tydliga budskap, då den irakiska militären med understöd av iranska Hesdi Shaab och inhemsk förräderi lyckades konfiskera och överta staden Kerkuk och övriga kurdiska områden som faller inom artikel 140 i irakiska författningen.

Förtryckarstater ska dock inte för ett ögonblick tro att konfiskering av kurdiska områden försvagar den kurdiska strävan efter sin suveränitet. Kurdistans folk visade under folkomröstningen sin tydliga ambition och stöd för ett självständigt Kurdistan med uppemot 93% av rösterna.
Denna ambition är en grundläggande och universell rätt för alla folk att få ge utlopp för och den kan aldrig förvägras dem eller passiviseras.

Kurdistans folks ambitioner tydliggjordes under folkomröstningen 25 september 2017, det är en otvetydig avsiktsförklaring för ett självständigt Kurdistan. Ingen kraft eller stat kan förvägra eller ställa sig upp mot denna klara avsikt från Kurdistans folk. Om inte förr så senare kommer Kurdistans självständighet att utropas och formas som ett fritt och demokratisk stat.

Kurdiska Riksförbundet i Sverige