Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Landsbygdens möjligheter till arbete och boende-Kista Träff 26 oktober 2013
2013-10-07 12:00
fkks
info@fkks.se


Hela Sverige ska leva, Järva Bygdekontor, SIOS Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, Somaliska Riksförbundet i Sverige och Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för integration
Inbjuder er till:
Landsbygdens möjligheter till arbete och boende – Kista Träff 26 oktober 2013
Träffen syftar till att informera om arbete, företagande och boende på landsbygden. Metoder och goda exempel om nätverk, brobyggande, projektarbeten etc. på landsbygden kommer att beskrivas och diskuteras. Vikten av samarbete stad och landsbygd samt idéer om ungdomsutbyte tas upp.

Välkommen till Informationsträff

Plats: Kista Träff, Kista Torg 7 http://www.hitta.se/kista+träff/kista/xP-11K7ucE
Kl.9.30 kaffe, te och smörgås
Kl.10.00 Asha Ismail SIOS/Somaliska Riksförbundet i Sverige, Åse Blombäck och Jan Runfors Hela Sverige ska leva.
10.15 ca SIOS presenteras av Aycan Bozarslan styrelseledamot SIOS och ordf. Kurdiska Riksförbundet.

10.30 – ca 11.00 Bosse Ljung, Integrationsstrateg Länsstyrelsen berättar om ”Länsstyrelsernas roll och ansvar i etableringsprocessen”, samarbetet med kommunerna och Migrationsverket.

11.00 – ca 11.30 Johan Vikström Arbetsförmedlingen berättar om matchningsprojekt i Jämtland och Västernorrland.

11.30 – ca 12.10 Boende och arbete i Jämtlands och Västernorrlands län, Inger Kraft Etzler Hela Sverige ska leva Jämtlands län och Johnny Torvaldsson Hela Sverige ska leva Västernorrland och Elisabeth Lindholm Strömsunds kommun berättar.

12.10 – ca 13.00 Lunch

13.00 – ca 13.30 ”Hästjobb ger vinnare”, exempel på arbete presenteras av Sara Strömberg, Ungdomsansvarig/Projektledare Svensk Travsport/Hästnäringens Nationella Stiftelse(HNS).

13.30 – ca 14.00 Företagarnas villkor på landsbygden, Ove Jansson från Företagarna.

14.00 – ca 15.00 Vi avrundar med samtal, frågor och presentation av idéer om samarbete mellan stad och landsbygd, mellan myndigheter och föreningar och om ungdomsutbyte samtidigt som vi får kaffe och the.

Anmälan till: ashacadar@live.com eller jan.runfors@comhem.se

Vid frågor ta kontakt med Asha Ismail på telefon 0709-78 41 65 eller Jan Runfors på telefon 08-508 18 052.