Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Polisen vill informera om brott i nära relationer
2013-05-20 13:00
fkks
info@fkks.seKommunikationsbyrån Granath och KAPI har fått i uppdrag från Polisen att öka kännedomen och medvetandet bland mångkulturella svenskar om vad brott i nära relationer är och hur man ska agera om man blir utsatt för brott i en nära relation. Målgruppen är främst personer med utländsk bakgrund som inte kan eller har problem att ta till sig skriftlig och/eller muntlig information på svenska.

För att informera om brott i nära relationer och vikten av att göra en polisanmälan genomförs en skriftlig och muntlig informationskampanj till mångkulturella grupper via en online-kampanj, information till mångkulturella medier och möten med föreningar och på samlingspunkter.

Några av de vanligaste brotten är också de mest osynliga. Varje år utsätts 10 000-tals människor, kanske uppemot 100 000, för kränkningar, hot och våld av en närstående. Men långt ifrån alla polisanmäler.

Om du misstänker att någon är utsatt kan du agera. Du kan du fråga en granne hur det står till eller stötta en vän som vill göra en polisanmälan. Du kan också hjälpa den brottsutsatte genom att spara bevis, till exempel bilder på skador, anteckningar eller e-post.

Att polisanmäla den här typen av brott kan kännas svårt. Om du inte vill göra en formell anmälan kan du ändå kontakta oss och berätta om dina misstankar anonymt. Sedan är det vårt jobb att ta reda på om händelsen ska utredas vidare.

Om du misstänker att någon är i akut fara ska du alltid ringa polisen. Vi har möjlighet att hjälpa och sätta in olika skyddsåtgärder akut. Polisen rekommenderar ingen att själv försöka avstyra övergreppen. Men att notera händelsen och tidpunkt kan vara en god hjälp för att polisen i efterhand kunna bevisa att brott har begåtts.

Den som arbetar inom Polisen, skolan och andra myndigheter är även skyldig att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn far illa. Barn som själva blir misshandlade och barn som ser en förälder bli slagen far mycket illa. Därför behöver fler vuxna våga fråga barn om hur de har det hemma.

Relationsvåld är vanligare än vi tror. Det finns i alla former av relationer, i alla samhällsgrupper, i alla åldrar, över hela landet. I Sverige mördas varje år cirka 17 kvinnor av sin partner eller före detta partner. Antalet människor som varje år utsätts för våld av en närstående beräknas motsvara befolkningen i en medelstor svensk stad, till exempel Sundsvall. Förra året tog Polisen emot 35 000 anmälningar om brott i nära relationer. Vi vill öka den siffran.

Därför genomför vi nu på regeringens uppdrag en informationskampanj som ska få fler att upptäcka, uppmärksamma och anmäla den här typen av brott. Men för att kunna nå fler utsatta behöver vi hjälpas åt. Tillsammans kan vi minska osynligheten och öka medvetenheten om att man ska kontakta polisen.INFORMATIONSTEXT I KAMPANJEN:

Blir du slagen eller hotad av någon i familjen?
Då är du utsatt för brott.

Ingen får slå eller hota någon annan. Det finns tydliga lagar för att skydda den som blir utsatt för sådant. Det här är allvarliga brott som förekommer i alla typer av relationer. Om det händer dig ska du prata med Polisen. Du kan gå till polisstationen där du bor.

Hit kan du vända dig för att få hjälp:
• Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 Där finns tolk som kan översätta om det behövs.
• Polisen: för anmälan ring 114 14
• www.polisen.se/komtilloss Där kan du läsa mer om hur du gör en anmälan.
• I en akut situation ska du alltid ringa 112.