Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
”Det hela började för 37 år sedan en vacker maj dag som idag”
2018-05-21 13:00
fkks
info@fkks.se

Ärade gäster, Kongress delegater, kära vänner,

Å Kurdiska riksförbundets vägnar hälsar jag er alla hjärtligt välkomna.

Det hela började för 37 år sedan en vacker maj dag som idag. 1981 grundades Kurdiska riksförbundet efter mycket intensiva överläggningar mellan olika politiska organisationer i Sverige.. Sedan dess har vi tillsammans skapat en bred, proaktiv och unik plattform som företräder kurder från alla delar av Kurdistan i Sverige. Under sin 37-åriga historia har KRF lyckats genomföra otaliga aktiviteter som har satt sin prägel hos den kurdiska gemenskapen och även hos det politiska etablissemanget i Sverige. Vi ska vara stolta över att vi fortfarande finns och verkar som en stark och pådrivande organisation som företräder kurdernas intressen i Sverige.

Som organisation har vi periodvis även haft vissa svårigheter som vi bör dra lärdomar av för att gå vidare och förstärka vår verksamhet. En av våra främsta utmaningar är att förankra våra aktiviteter hos första och andra generationernas kurdiska ungdomar så att de inte bara känner sig informerade men även delaktiga. Vi har inte lyckats med det. Vi måste i denna Kongress lyfta upp denna fråga och på största allvar se till att öppna upp våra kanaler för att våra ungdomars engagemang kan omvandlas till aktivitet och medverkan inom vårt förbund. Det är dags att Kurdiska riksförbundet genomför ett generationsskifte så att våra intresserade ungdomar värvas till viktiga posterna inom vårt förbund.

Med samma beslutsamhet måste vi aktivt arbeta för en mer jämställd organisation, i alla led, i såväl arbete som i antal, där fler kvinnor engagerar sig i riksförbundets arbete och verksamhet. Integrationsrelaterade frågor är ytterligare en punkt där vi som förbund måste agera mer aktivt för att kunna vara en ledande röst debatten. Vi har ett stort ansvar då tiotusentals av de kurder som är bosatta i Sverige ser oss som en av de aktörer vars uppgift är att vara en brygga mellan det kurdiska och det svenska samhället.

Vi har lämnat två händelserika år bakom oss. Händelserna i Kurdistan har orsakat enorm frustration hos oss alla. Kurdiska riksförbundet har därför prioriterat att agera mot övergrepp och hot mot vårt folk. Nu vet vi att vi måste hitta bättre former för att kunna mobilisera vår grupp för att hjälpa vårt utsatta folk och stötta den kurdiska kampen i en tid då det behövs som allra mest. Vi måste skapa en fungerande samordning mellan vårt förbund och andra civila och politiska aktörer, såväl kurdiska som icke-kurdiska, i Sverige och men även i andra delar av Europa.

Vi har under den senaste mandatperioden visat ännu en gång att Kurdiska riksförbundet kan verka som en samlande kraft för kurder i Sverige. Att förstärka denna viktiga egenskap av Kurdiska riksförbundet måste vara en av våra främsta ambitioner även i fortsättningen.

Under denna mandatperiod har vi gett ut över femtio uttalanden och har medverkat i såväl svensk som kurdisk media tiotals gånger, organiserat många manifestationer och arrangerat flertalet seminarium med anledning av händelserna i Kurdistan. Vi har haft vårt årliga Newroz-firande i Blå Hallen i Stockholms stadshus två år i rad med företrädare från Sveriges regering och ledande politiker från våra riksdagspartier. Likaså har vi traditionsenligt hållit minnesceremonin för Halabja där politiska företrädare varit närvarande.

Här i vår 28. Kongress vill jag tacka alla eldsjälar som dag och natt har arbetat för att bidra med sina värdefulla insatser för vårt förbund. Vi ska vara stolta över de viktiga insatserna som vi tillsammans har gjort för vårt folk och för vårt förbund. Och vi lovar här idag att vi kommer att fortsätta med vårt engagemang tills vårt folk får sina rättmätiga rättigheter.
Tack för ordet.
19-05-2018