Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Rikstäckande kampanj; Kurdiska modersmålsundervisning i svensk skola, ovärderlig!
2020-08-31 10:00
fkks
info@fkks.seDenna kampanj vända sig till samtliga kurdiska vårdnadshavare i Sverige.

Skolorna runt om i vårt land har åter öppnats för höstterminen. Elever i grund, mellan, - högstadiet och gymnasium har nu precis avslutat sommaruppehållet och nu påbörjat sin skolundervisning runt om Sverige. Under våren har dock skolelever i Sverige liksom ett antal andra länder i världen tagit del av sin fortbildning online och på distans på grund av Coronapandemin och sjukdomen Covid-19.

Digital- och distansutbildning på grund av Covid-19 har även varit och är fortsatt en realitet för hemspråksundervisningen i skolorna. Hur länge distansutbildning kommer att försätta är det i dagsläget ingen som vet. Så länge sjukdomen försätter, kommer distansutbildningen förbli ett alternativ.

Det kurdiska språket möts idag av stora utmaningar runt om i världen och framförallt i Kurdistan. I många delar av Kurdistan har kurdiskan reducerats i vardagslivet. Kunskaper i kurdiska bland yngre generationer av kurdiska barn är idag ytterst bristfälligt. Detta faktum utgör i förlängningen också att den kurdiska identitet över lag är i farozon.

Enligt informationen som når oss från kurdiska hemspråkslärare i Sverige har andelen elever i Kurdiska hemspråk minskat. Statistiskt kan vi avläsa att det var 10-12 tusen elever som studerade kurdiska som hemspråk i svenska skolor under läsåren 2018-2019. Av dessa elever är det dessvärre flertal som inte använder kurdiska språket hemma som vardagsspråk.

Den svenskkurdiska populationen i Sverige brukar oftast nämnas som den diasporagrupp av kurder i världen som särskilt beaktat kurdiskan och dragit ett stort ansvar för att värna och utveckla det kurdiska språket och litteraturen. Det är en epitet som vi fortsättningsvis vill kunna leva upp till.

Med denna rikstäckande kampanj vill vi belysa vikten av och uppmana berörda vårdnadshavare att säkerställa att era barn kan ta del av hemspråksundervisningen på kurdiska. Se till att barnen går på sina lektioner, bistå dem med eventuella hemuppgifter och tala kurdiska med era barn. Ni som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att hemspråksundervisning kan ges på skolor runt om i Sverige. Uppvakta både modersmålslärare och skolor och kräv att utbildningen är av hög pedagogisk kvalité.

Kurdiska Riksförbundet i Sverige, avser att med anledning av ovan lansera en bred riksomfattande kampanj där kurdisk språkundervisning i skolor och användandet av det kurdiska språket i vardagen kan få en änmer central plats. Kampanjen kommer att drivas i samarbete med flera kurdiska organisationer i Sverige däribland Kurdiska hemspråkslärare och författare.

Med Varmaste Hälsningar

Kovan Amedî
Ordförande för Kurdiska Riksförbundet i Sverige (FKKS)
2020-08-24