Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
KRFs Ordförande Keya Izol: "SVT bör stå starka och inte låta sig påverkas av polariserande intressen"
2017-04-06 17:00
fkks
info@fkks.seSVT bör stå starka och inte låta sig påverkas av polariserande intressen. Assyriska riksförbundets styrelseledamot, Kara Hermez, får okritiskt forma ett inslag som präglas av anti-kurdiska inslag. Detta är djupt beklagligt.

Den 1 april publicerade SVT Play det tredje avsnittet i det som nu är den 18:e säsongen av programmet Korrespondenterna. I detta avsnitt, med namnet - Hem till byn, får vi följa med journalisten Claes JB Löfgren och svensk-assyriskan, Kara Hermez, på en resa till den sistnämndas hemby i Kurdistan.

Vi som tittare utelämnas från att få veta att Kara Hermez är en aktiv opinionsbildare och styrelseledamot i Assyriska riksförbundet i Sverige. Ett riksförbund som dessvärre gjort sig känt för sina onyanserade påhopp mot kurder som folkgrupp.

I reportaget framträder en svartvit-verklighetsbild. Här presenteras gott mot ont, helt okritiskt. Narrativet isig, utan att redan här gå närmare in på utelämnandet av relevant fakta, är provocerande onyanserat för att vara en SVT-produktion. Public Service bör inte ägna sig åt polariserande reportage där folkgrupp sätts mot folkgrupp. Det är skadligt och rent av farligt.

Reportaget handlar om det förtryck assyrierna fått utstå. Hur den mark som de själva uppger att de äger konfiskerats. Vi får dock aldrig någon insyn i hur detta ägandeförhållande egentligen ser ut. Ingen granskning av några dokument görs. Vi får som tittare nöja oss med att inte få en förklaring från den part som anklagas för övertramp. Istället reduceras motparten till de på ”andra sidan berget” och beskrivs mystiskt som ”mäktiga politiker och klanledare”. Det förefaller för oss som ambitionslöst att åka ner till Kurdistan för att sedan där inte undersöka vad båda parter tycker i den fråga som behandlas.

Teamet låter sig även styras in på en intervju med en av assyriernas by-ledare, Josef Malek Khoshaba. Vi får veta att denna person varit major i Saddam Husseins armé. Alltså en före detta Baathist. Hur Saddam och hans Baath-parti behandlade kurder behöver knappast en närmare presentation. Hur detta borde påverka hans trovärdighet i kurd- och Kurdistanrelaterade frågor lämnar vi över till läsaren att avgöra. Källgranskningen uteblir tyvärr.

I en nedklippt intervju med det kurdiska självstyrets utrikesminister, Falah Mustafa, får den andra sidan komma till tals för första och enda gången. Vederbörandes svar varvas av färgade och ifrågasättande kommentarer i bakgrunden av en berättarröst.

Som tittare utelämnas vi viktiga perspektiv. Bland andra att en de-facto stat som dagligen strider för sin överlevnad, som i dagsläget tar hand om 2 miljoner flyktingar och har en gräns till Islamiska Staten på över 100 mil, ännu kan ha brister i sitt rättsväsende.

Vidare, att assyriska och syrianska styrkor strider sida vid sida med kurdiska Peshmerga. Att de gjort så i flera år och att det var just dessa samarbeten som möjliggjort återtagandet av stora delar Niniveh-slätten från Islamiska Staten. Vi utelämnas information om att det råder religions- och yttrandefrihet i KRG. Vi får heller aldrig veta att assyrier och syrianer och andra minoriteter har permanenta platser i det kurdiska parlamentet oavsett valresultat. Detta för att säkerställa att deras rättigheter värnas.

Slutligen, denna artikel är skriven som en ödmjuk påminnelse till SVT, att som Public Service, inte låta sig påverkas till att inta en okritisk ställning till mycket komplexa frågor. Inte åt något håll. Ensidighet skadar SVTs trovärdighet och det gynnar ingen. Reportage som dessa där folkgrupp sätts mot folkgrupp är ett ytterst negativt. Det leder till en dyster utveckling som vi här i Sverige och i Mellanöstern aktivt bör motarbeta.

6.04.2017
Keya Izol
Ordförande
Kurdiska riksförbundet