Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
A P P E L L
2017-07-28 14:00
fkks
info@fkks.seKRG, Kurdistans Regionala Regerings President, Mesud Barzani har med stöd av majoriteten av det kurdiska politiska etablissemanget deklarerat att landet ska genomföra en folkomröstning om självständighet den 25 september. Äntligen är det dags för det kurdiska folket, väldens största folkgrupp som saknar egen stat mot sin vilja, får möjligheten att bestämma över sin framtid. Kurder tar inte land från någon annan utan vill leva fritt i sitt eget land. Det är deras rättmätiga rätt och det måste respekteras utan ”men”.

Den kurdiska strävan efter folkomröstningen går hand i hand med FN konventioner om att ”Alla folk har rätt till självbestämmanderätt. Med stöd av denna rätt äger de fritt bestämma om sin politiska ställning och fullfölja sin egen utveckling på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena”

Det kommer att bli en historisk dag för kurder men också för hela Mellanöstern. Sedan många år tillbaka är hela regionen instabilt och drabbas av blodiga krig. Kurdernas folkomröstning är ett viktigt led i den freds och stabilitetsprocessen som pågår i hela regionen. Det kan bli starten till en värdig period som garanterar mänskliga fri och rättigheter för alla etniska folk och religiösa grupper i Kurdistan.

Utan tvekan kommer processen att ”utveckla vänskapliga förbindelser mellan nationer i regionen som grundas på aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidta andra lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden”. (FNs stadgan, & 2)

Därför vädjar vi till FN, EU, USA, Ryssland och Sverige i spetsen att stödja Kurdiska Folkomröstningen och närvara med officiella observatörer för att bevaka folkomröstningen och visa sitt stöd.

Kurdernas strävan efter självständigheten i Irakiska Kurdistan genom folkomröstningen överensstämmer med alla grundvärderingar i demokratin som är grundade enligt de internationella folkrättsliga konventionerna.

Gör skillnad, stöd kurder i förändringsprocessen för världsfreden och demokratin.

28.07.2017

Kurdiska riksförbundet