Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Svaret från utrikesministern Margot Wallström till KRF.s ordförande Susanna Güven
2016-03-14 17:00
fkks
info@fkks.se


UD2016/02919/MK
2016-03-11


Utrikesdepartementet
Utrikesministern

Bästa Susanna,

Tack för ditt och Kurdiska Riksförbundets brev om situationen i Turkiet.

Jag och den svenska regeringen ser med oro på det upptrappade våldet i och kring Turkiet. Vid flertalet tillfällen, exempelvis via Twitter som du själv nämner, har jag fördömd allt våld mot civila. När jag så sent som för två veckor sedan presenterade regeringens utrikesdeklaration uppmärksammade jag att inte minst kurder drabbas hårt av våld och utegångsförbud. Likaså har jag betonat att det upptrappade våldet förhindrar inte bara fred och utveckling i Turkiet utan i hela regionen.
I andra debatter i riksdagen, såväl som i bilaterala kontakter, har jag tydligt uppmanat till en snar återgång till fredsprocessen. Samma budskap har uttryckts av bl.a EU:s höga representant för utrikesfrågor, Federica Mogherini. Det är genom dialog som förtroende kan byggas mellan parterna och en fredlig lösning nås.

Jag vill understryka att de 3 miljarder euro som EU stödjer Turkiet med inte är medel till Turkiets statskassa utan pengar som ska gå specifikt för att förbättra situationen för de flyktingar som befinner sig i landet.

Dialogen med de olika parterna i Turkiet fortsätter, bilateralt såväl som genom EU. Även i fortsättningen kommer den svenska regeringen verka för en fredlig utveckling i landet och för ett utvecklat samarbete mellan EU och Turkiet.

Jag ser fram emot att medverka vid minnesstunden nästa vecka.

Med vänliga hälsningar,

Margot Wallström