Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Kurdiska Riksförbundet har deltagit en rad serie Zoom möte i klokbok cirkel
2021-06-16 23:00
FKKS
fkks@info.se
Kurdiska Riksförbundet har deltagit en rad serie Zoom möte i klokbok cirkel, Cirkeln ledes av Karin Bruce, medlemskoordinator UNESCO LUCS, och inleds av personer som i olika roller och på olika sätt hanterat de teman som UNESCO LUCS(Local Unesco Collaboration) lyfter.

Träff 1, 18/3, Kunskapsutveckling
------------------------------------------
Vi inleder cirkeln med en orientering av helheten och att vi alla presenterar oss. Därefter några olika perspektiv, från kommun och civilsamhälle, på kunskapsutveckling.

Vi ställer frågor om vad som är skillnaden mellan erfarenheter och kunskap? Vad gör vi med den kunskap vi har? Och hur tar vi in ny kunskap?
Med bla Johanna Sjöwall, Malmö stad, Nour Abdalsalam, Tillsammans är vi starka, och Leif Magnusson, UNESCO LUCS/Mångkulturellt centrum.

Träff 2, 25/3, Platsfokus
------------------------------
Vi inleder med en kortare presentationsrunda och får sedan perspektiv på platser, från civilsamhället och från ett bostadsbolag.
Frågor vi lyfter är bla: Hur ser våra egna erfarenheter ut kring en specifik plats? Hur tänker och pratar vi kring platser där vi verkar? Vilka överväganden ligger bakom satsningar på platser?
Med bla Leila Talmoudi, ABF Sjuhärad och Alvaro Fuentes, Botkyrkabyggen

Träff 3, 8/4, Samverkan
------------------------------
Vi reflekterar kring vad vi tagit med oss halvvägs genom cirkeln och diskuterar samverkan ur olika perspektiv.

Inledningsvis hör vi om samverkan från forskningsvärlden och från bostadsbolag. Vi diskuterar om samverkan mellan olika organisationer (eller till och med sektorer) är viktig?

Och vad är vår egen roll för att åstadkomma samverkan? Hur pratar vi om dem vi ska samverka med?

Träff 4, 22/4, Utmaningar
--------------------------------
Med inledande inspel från olika håll i civilsamhället diskuterar vi olika erfarenheter kring identifiering och hantering av utmaningar.

Vi pratar om hur vi agerar när vi står inför nya utmaningar, hur vi kan veta hur vårt eget handlingsutrymme ser ut. Vi tar också utgångspunkt i tidigare teman och utmaningar som framkommit där.

Med bla Zaynab Ouahabi, ABF och Cecilia Safaee, Futebol da Forca

Träff 5, 6/5, Gränser
--------------------------
Cirkelserien avslutas med samtal om gränser och gränsdragningar.
Vi får inspel från kommun och idrottsvärld och lyfter frågor som: När är det viktigt att dra gränser mellan egna och andras ansvarsområden? Hur och när agerar vi själva över våra professionella gränser?

Med bla Karin Heri, Malmö FF och Helena Rojas, Botkyrka kommun.

Kurdiska Riksförbundet-Sverige
2021-06-16