Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Kurdiska Riksförbundet deltar i Delmi seminarier på Zoom
2021-06-17 00:00
FKKS
fkks@info.se
Delmi, har förberett en serie seminarier på Zoom om olika ämnen. Kurdiska Riksförbundet hat deltagit två av de semimarier:
Den 9 juni 2021

anordnat av Delmi och Vetenskapsrådet. Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?

Hur uppstår och sprids främlingsfientliga åsikter? Är vissa personlighetstyper mer benägna att se invandring och invandrare som ett hot?
I vilken utsträckning bidrar det offentliga samtalet till att understödja en sådan upplevd hotbild? Det är några av de frågor som togs upp på ett webbseminarium den 9 juni, anordnat av Delmi och Vetenskapsrådet.

Medverkande:

Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, kommer att redogöra för forskningsprojektet Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken.

Emma A. Renström, docent i psykologi vid Göteborgs universitet, kommer att redogöra för forskningsprojektet Polariserad demokrati. Hur påverkar uppfattade hot främlingsfientlighet och spänningar mellan olika grupper i samhället?

Nazar Akrami, forskare och universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare

Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet och ledamot i Center mot våldsbejakande extremisms expertgrupp

Moderator: Helena Bornholm, kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet

Den 15 juni 2021,
Hur gick det för dem som inte fick stanna?

Tisdag, 15 juni kl.11.00–12.15 bjuder Delmi in till ett webbinarium för att presentera en ny studie om återvändande migranters erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande. Med utgångspunkt i unik data som samlats in på plats i Irak och Afghanistan undersöker rapporten hur migranter som återvänder från Sverige efter en nekad asylansökan upplever återintegrationen i ursprungslandet – hur väl fungerar befintliga stödstrukturer och går det verkligen att tala om ett ”hållbart” återvändande? Medverkande

Henrik Malm-Lindberg, rapportförfattare och utredningssekreterare vid Delmis kansli.

Constanza Vera-Larrucea, rapportförfattare och utredningssekreterare vid Delmis kansli.

Lars Westbratt, statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Anna Lindblad, särskild rådgivare på Migrationsverkets myndighetsstab.

Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek, journalist.

Ett kort information om Delmi:
Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Kurdiska Riksförbundet-Sverige
2021-06-16