Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
“Tillsammans är vi starkast och enbart tillsammans kan vi bekämpa terrorismen och bevara fred, frihet och demokrati”
2015-11-18 12:00
fkks
info@fkks.se
Kurdiska Riksförbundet i Sverige (KRF) är väldigt glada och stolta över utrikesminister Margot Wallströms och försvarsminister Peter Hultqvists officiella besök till delegationen i Kurdistans Regionala Regering i Irak (KRG) för att bland annat diskutera situationen i KRG. Vi vill med detta brev uttrycka vår uppskattning samt glädje över nyssnämnda vistelse.

Det kurdiska folket har i decennier kämpat för fred, frihet och demokrati och som en följd har det kurdiska folket genomlidit en rad övergrepp och attacker. Kurdernas historia består av tortyr, etnisk rensning, massdeportation, övergrepp och avrättningar.

Världen har sedan våren 2014 skådat hur den värsta terrororganisationen i modern tid IS (Daesh) har gjort sig skyldiga till folkmord, etnisk rensning och otaliga övergrepp. Detta har föranlett till att över 1,6 miljoner internflyktingar i Irak har sökt skydd i Kurdistans Regionala Regering (KRG). Siffror visar även att KRG mottagit över 500 000 syriska flyktingar, vilket innebär att det i dagsläge finns över 2,1 miljoner människor som sökt skydd i KRG.

Vi är väldigt stolta över KRG som välkomnat och mottagit alla dessa människor oavsett religion och bakgrund med öppna armar. Men det går inte att undgå det faktum att flyktingmottagandet har blivit en enorm ekonomisk belastning, för en region som ursprungligen har haft på cirka 5 miljoner människor. KRG har i dagsläge svårt att motta flera flyktingar om inte ekonomiskt bistånd erhålls.

Enligt uppgifter befaras över 600 000 människor söka skydd i KRG när kurdiska styrkor lanserar en attack mot IS i Mosul. I dagsläge har KRG inte de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ta hand om dessa redan utsatta människor och är därför i stort behov av bistånd från Väst, däribland Sverige.

KRF vill med detta brev illustrera vår uppskattning samt vår glädje över Regeringens beslut att lägga fram en proposition om att förlänga den svenska insatsen om 35 man i KRG i ytterligare ett år. KRF vill, med all respekt, dock belysa att dessa medel inte räcker för att bekämpa terrororganisationen IS, utan Sverige måste vara öppet för mer insatser och därmed bistå KRG med både ekonomiskt och militärt stöd.

Den 28 oktober – 2 november gjorde jag, KRF:s ordförande ett officiellt besök i KRG. Under min vistelse fick jag träffa parlamentariker i KRG, diverse kristna ledare vilka representerar olika folkgrupper, biståndsorganisationer sådana som UNHCR, UNICEF och Barzani Charity Foundation och jag genomförde även vistelser till flyktingläger. Den information jag erhöll
från alla dessa besök resulterade till samma slutsats; KRG är i stort behov av ekonomiskt stöd för att kunna tillhandahålla både internflyktingar men även syriska flyktingar skydd. Ytterligare en aspekt som belystes vid dessa möten var att den ökade flyktingströmmen till Europa har en direkt koppling till flyktingarnas bristande framtidshopp i KRG. Dessutom föreligger en enorm oro för att Irak för första gången någonsin töms på människor med en kristen trosuppfattning, som väljer att fly till Europa.

Flyktingarna i KRG lever inte med fara för sina liv då de kurdiska styrkorna lyckats hålla terrororganisationen IS utanför regionen. De flyktingar som befinner sig i KRG väljer att riskera sina liv för att ta sig till Europa i hopp om en bättre framtid, de drömmer sig till ett samhälle där deras barn kan få en normal skolgång och en möjlighet till en ljus framtid med ekonomisk stabilitet. Förutsättningar till normal skolgång finns, KRG, UNICEF och Barzani Charity Foundation har alla upprättat planer som är redo att implementeras men de saknar alla finansiella medel för att kunna genomföra dessa. Listan på behoven är för lång för att illustrera i detta brev, men slutsatsen är ändock densamma, KRG är i stort behov av ekonomiskt bistånd och väst, däribland Sverige bör ta sitt ansvar och hjälpa till i detta avseende.

Det är med glädje som KRF mottog nyheterna om offensiven som genomfördes den 12 november 2015 då cirka 7 500 man ur kurdiska styrkor bland annat Peshmerga genomförde en lyckad aktion i staden Sinjar. Styrkorna lyckades tillsammans med USA-ledda flygräder återta kontroll över staden.

Under mitt besök träffade jag också KRG:s Peshmerga-minister som berättade att det råder brist på ammunition och militärt bistånd. För att de kurdiska befrielsestyrkorna som visat sig vara oerhört framgångsrika i kampen mot IS, ska kunna genomföra fler lyckade offensiv som den i Sinjar, måste väst, däribland Sverige aktivt delta i striderna mot IS men även bistå KRG med militärt stöd. KRF fördömer de fruktansvärda terrorattentaten i Paris den 13 november 2015 som hittills kostat över 130 människoliv. Attentatet bevisar dock att IS inte enbart är ett hot mot mellanöstern och att terrordåd av detta slag inte enbart sker i länder som Libanon. Utan IS är ett hot mot hela mänskligheten och måste således bekämpas av hela världen.

KRF välkomnar både utrikesministern och försvarsministern till att föra en dialog med vår organisation om de behov som finns i KRG. Tillsammans är vi starkast och enbart tillsammans kan vi bekämpa terrorismen och bevara fred, frihet och demokrati. Länge leve demokrati, länge leve Kurdistan.

2015-11-17
Susanna Güven
Ordförande för Kurdiska
Riksförbundet i Sverige