Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Svaret från utrikesministern Margot Wallström till KRF.s ordförande Susanne Guven
2015-07-14 19:00
fkks
info@fkks.seREGERINGSKANSLIET
Utrikesdepartementet

2015-06-30

UF2015/31244/UD/MK

Susanna Guven
Kurdiska Riksförbundet


Hej Susanna,

Tack för ditt och Kurdiska Riksförbundets brev angående Ferinaz Xosrowani. Jag vill även tacka er för det brev som ni skickat till statsminister Stefan Löfven angående stöd till Kurdistan och som har överlämnats till mig.

Regeringen följer noga utvecklingen i Iran och känner till händelsen med Ferinaz Xosrowani. Vi ser med oro på utvecklingen vad gäller situationen för mänskliga rättigheter i Iran. Förhoppningarna om förbättringar under president Rouhani har inte infriats. Istället har brotten mot mänskliga rättigheter i viss mån ökat, såväl som avrättningarna. Det är djupt oroande och Sverige kommer fortsätta att försöka påverka och förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet.

Dessa ansträngningar sker multilateralt, genom FN och EU, såväl som i vår bilaterala dialog med Iran. I FN:s generalförsamling stödjer Sverige aktivt den årliga resolution om MR—situationen i Iran som kritiserar landet och uppmanar den iranska regeringen att vidta åtgärder. I EU tar Sverige kontinuerligt initiativ till gemensamma uttalanden och så kallade demarscher gentemot iranska företrädare. I den bilaterala dialogen framför Sverige regelbundet sin oro över MR-situationen.

Regeringen är medveten om den utsatta situationen för olika minoriteter i Mellanöstern, exempelvis kurder. Sverige kommer fortsatt stödja försoning mellan olika folkgrupper och verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras i regionen.

Jag delar er ståndpunkt om att det är enbart med enighet som vi kan stoppa terrorismen. Samarbete är nyckeln till framgång. Tillsammans med ett enat internationellt samfund fördömer regeringen ISIL:s brutala handlingar och övergrepp. Jag vill särskilt uppmärksamma och tacka för kurdernas starka engagemang i den viktiga kampen mot denna terrorgrupp. Som du säkert känner till kommer Sverige bidra till den militära utbildningsinsatsen i Irak och då i den del som genomförs i den kurdiska regionen i norr, KRG. Det svenska styrkebidragets främsta uppgifter kommer att vara utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna, den kurdiska peshmergan, i de norra delarna av landet. Det kan handla om stabstjänst, sjukvård, försvarsstrid, detektering av sprängladdningar liksom humanitär rätt och genderfrågor.

Beslutet om svenskt deltagande i insatsen befäster ytterligare Sveriges starka engagemang i regionen. Sedan tidigare ger Sverige ett omfattande humanitärt stöd till människor som drivits på flykt av ISIL:s framfart och vi stödjer de politiska process er som på sikt ska eliminera grogrunden för organisationer som ISIL. Genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i samverkan med UNDP, stödjer Sverige likaså KRG i uppbyggnaden av ett kansli för rådgivning i krissituationer.

Regeringens engagemang för kurderna och mänskliga rättigheter är fortsatt starkt. Vi har goda relationer med KRG och jag träffade tidigare i år utrikesrepresentanten, minister Falah Mustafa Bakir. Vi diskuterade då bland annat den akuta humanitära situationen och ISIL, såväl som pågående samarbeten, handel och ekonomiskt utbyte.

Sverige kommer fortsätta stå upp för de mänskliga rättigheterna och för människor som drabbas av ISIL:s brutalitet.

Tack för ert engagemang.

Med vänliga hälsningar

Margot Wallström

Till Utrikesminister Margot Wallström
Angående: Fördömande av Mordet på Ferînaz Xosrawani