Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Europeiska Kommissionen
2011-05-08 15:00
fkks
info@fkks.se
Verksamhetsberättelse
– Europeiska Kommissionen
Den 7-8 April 2011 fick jag den fantastiska möjligheten att åka till Bryssel för att delta i en konferens om Integration och Migrationsrätt (European Modules on Migrant Integration). Konferensen anordnades av Europeiska Kommissionen, och var den tredje, detta i syfte att få inblick i vilka åtgärder som skall vidtas för att på sådant vis utveckla och förbättra EU:s integrationspolitik.

Konferensen hölls ett stenkast från EU-parlamentet på Renaissance Hotellet. Deltaganden från hela världen fanns med för att dela med sig av sina expertutlåtanden samt erfarenheter.

Diskussionstemat var:
Aktiv deltagande av invandrare i alla aspekter av det kollektiva samhället/livet.
Temat delades vidare in i tre olika grenar
1. Politiskt deltagande
2. Medborgerligt deltagande
3. Interkulturell och religiös dialog

Vi deltaganden delades in i varsin grupp och jag hamnade i grupp 2 Medborgerligt deltagande. I min grupp diskuterade vi vikten av att få medborgare i samhället att aktivt delta i integrationsfrågor. Detta genom att vara med i utländska ideella föreningar, stiftelse, och föreningar.

Jag bidrog med att berätta om Kurdiska Riksförbundet i Stockholm och vårt fantastiska och breda samarbete med andra föreningar – som härrör från våra egna länder men också vikten av att samarbeta med andra utländska föreningar för att bilda samhällsinsikt – och utveckling. Jag berättade också om vårt samarbete med SIOS, ABF, Kurdiska Riksförbund från Kurdistans alla delar samt andra utländska föreningar sådana som Assyriska, Eritreanska med mera. Delegaterna var mycket imponerade över vårt arbete och vår förmåga att lyckas få ihop alla Kurdistans delar i ett förbund.
De var också imponerade med vårt samarbete med så många svenska föreningar. Jag informerade de andra delegaterna om att Kurdiska Riksförbundet är mycket samhällsorienterad och integrerad i det svenska samhället tack vare vår förmåga att öppna dörrarna till det svenska samhället, föreningar med fler.
Delegaterna från andra länder berättade om motgångar och svårigheter i sina länder. De delade också med sig av sina erfarenheter. Tillsammans kom vi i gruppen fram till vikten av att hjälpa nyanlända flyktingar men också de som i flera år bott i respektive land.

Vi diskuterade också vikten av att inte gruppera människor i ett ”Vi” och ”dem” samhälle. Vi diskuterade att i dagsläge så har de flesta länderna i EU bara ett program för de nyanlända invandrarna/flyktingarna, och kom fram till att EU-länderna måste upprätta nya och olika program, beroende på vilken erfarenhet och bakgrund man har som invandrare/flykting.
1. Är man analfabet – och behöver därför mer hjälp?
2. Är men högskoleutbildad – och därför snabbt kan lära sig språket?
3. Kommer man från ett traumatiskt land i krig och därför behöver mycket psykiskt och fysiskt stöd?
Detta var ett par exempel som vi diskuterade kring. Jag kommer att kunna dela ut hela programmet när EU-kommissionen sammanställt det slutliga arbetet.
Jag delade vidare ut information om vår verksamhet samt boken som vi hjälpt SIOS att skriva om handikappade i samhället med utländsk bakgrund.

Representanter från EU-kommissionen antecknade mina ord, tog information om kurdiska riksförbundet och tackade oss för vårt samarbete.

Tack för er tid!

Sosin Güven
Ledamot i Kurdiska Riksförbundet.