Skip Navigation Links
Kurmancî
سۆرانی
Svenska
Skip Navigation Links
Start
FKKS
Aktuel
Video - Foto
Medlemsföreningar
Kontakt
Länk
Arkiv
Skip Navigation Links
 
Träff med Carl Skau, Sveriges FN-ambassadör hos Säkerhetsrådet
2018-11-09 11:00
fkks
info@fkks.se
Här är mina kommentarer och frågor som jag ställde till Carl Skau beträffande kurdernas situation.

Jag vill framföra mina synpunkter och ställa mina frågor som en representant för Kurdiska Riksförbundet, en viktig paraplyorganisation sam företräder kurder från fyra olika länder men också som en svensk som har tillbringat större delen av sitt liv i Sverige. Jag vill lyfta upp den kurdiska frågan som är en nyckelfråga för den politiska utvecklingen i Mellanöstern. Det är en fråga som berör en nation på över 40 miljoner människor som saknar en egen stat, utan beskydd och som ständig är måltavla för Turkiet, Iran, Irak och Syrien och dess terrorgrupper. Så länge kurder inte får sina rättigheter kommer hela regionen fortsätta att vara ett slagfält för oroligheter och krig.

Jag vill poängtera noga att vi kurder har höga förväntningar på Sverige som sitter i FNs säkerhetsråd. Sverige är ett litet land men också ett inflytelserikt och mäktigt land som har spelat en viktig roll i olika internationella konflikter.

Kurder har i decennier strävat för sina rättigheter i olika delar av Kurdistan. KRG, den federala kurdiska regionen i Irak, har genomfört en folkomröstning om självständighet där 93 % av befolkningen röstade ja till självständighet. En självklar rättighet blev en katastrof för oss när Irak, Iran och Turkiet attackerade och annekterade den kurdiska Kirkuk inför omvärldens ögon. Likaså annekterades den kurdiska enklaven Afrin av Turkiet, en fridfull kurdisk stad med 400 000 invånare.

Vi träffade representanter hos UD och framförde våra farhågor om läget då. Vi vet alla hur Turkiet struntade i den FN-resolution om Syrien som initierades av Sverige och som även skulle omfatta ett upphörande av Turkiets aggressioner.

Vi ska inte glömma att det var de kurdiska Peshmergastyrkorna i Irak och de kurdiska styrkorna (YPG) i Syrien som bekämpade och var en stor del i att IS besegrades. Det är vi kurder som är vid frontlinjen och för kampen mot de onda, mot de som hotar mänskligheten.

Vår förhoppning är att Sverige kan spela en viktig roll genom att initiera ett multirateralt samtal inom FN för en lösning av kurdfrågan.

Det finns en överhängande risk att Turkiet har stora ambitioner att annektera hela norra Syrien (Rojava), något som kommer att orsaka nya flyktingkatastrofer och potentiellt drabba över tre miljoner människor.

Jag vill därför rikta min fråga till dig som Sveriges FN-ambassadör:
Vad kan Sverige göra för att stoppa Turkiets aggressioner mot kurder i Turkiet och i Syrien?

Det är vår stora förhoppning att Sverige ger starkare stöd till KRG i dess strävan att lösa konflikten med Bagdad och fortsätta med sina humanitära och militära insatser i den kurdiska regionen.

FN-ambassadör, Carl Skau, svarade,
Sverige har alltid haft ambitionen att hitta olika lösningar för kurder.

Vi är väl medvetna om svårigheterna med kurdfrågan och har hittills försökt vara aktivt engagerade i att hitta vägar för kurdernas rättigheter.

Vi har verkat för en fredlig lösning mellan Erbil och Bagdad.

Vi kommer fortsätta med vår humanitära och militära insatser i bekämpning en av IS.

För närvarande har vi inga planer att initiera ett internationellt försök för lösningen av frågan då de stormakterna inte är redo för det. Men vi kommer att verka i olika sammanhang för att kurder ska få sina rättigheter.
Vi har tyvärr konstaterat att USA som en aktiv stormakt i kampen mot IS inte gav tillräckligt mycket stöd till kurderna i Irak och Syrien när det behövdes.

Lösningen av kurdfrågan kräver ett större engagemang av stormakterna och andra aktörer.